آقای حسین قائمی مؤسس شرکت بازرگانی بیدار از سال 1320 خورشیدی در بازار نوشت افزار آغاز به کار نمودند اما همانطور که می دانیم متآسفانه در این سال ایران توسط انگلیس و روسیـه مورد تعرض قرار گرفت به طوری که کلیه امـور تجارت بسیـار سخت صورت می پذیرفت…

شرکت بیدار الکترونیک نماینده انحصاری برندهای جهانی از شرکت های معظمی مانند وی وی تک DLP و LED پروژکتور تایوان، ویژوآلایزر المو ژاپن، محصولات کمک آموزشی مانند فیلیپ چارت از شرکت بزرگ و معتبر روکادا اسپانیا ،از سال 1383 در تهران آغاز به کار نموده است…

مجموعه ای از بهترین ها