همکاری با ما

 • گروه شرکت های بیدار در راستای توسعه و تکمیل کادر متخصص خود، از شما دعوت می نماید در صورت تمایل به همکاری، اطلاعات حرفه ای خود را از طریق فرم زیر در اختیار ما بگذارید. پس از بررسی اطلاعات اولیه، برای دریافت اطلاعات بیشتر و مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته خواهد شد. خواهشمند است بخش های ستاره دار را حتما تکمیل نمایید.

 • گروه شغلی

 • مشخصات فردی

 • تحصیلات

 • دوره های مرتبط

 • سوابق همکاری با دیگر شرکت ها

 • نام سازمان/شرکتمدت همکاریپست سازمانیعلت خروجسابقه بیمهشماره تلفن شرکت/سازمانحقوقدست آوردهای کاریتمام وقت/پاره وقت/کارآموز/پروژه ای/مشاور 
  Add a row
 • آیا از طریق شخص خاصی به این شرکت معرفی شده اید؟ / آیا از کارمندان شرکت کسی را می شناسید؟

 • شرایط همکاری

 • ارسال فایل رزومه